Efektivní pomoc nabízí program pro fakturaci


Zpracovávání veškeré i účetní agendy na počítači je několik let samozřejmostí. Avšak díky volbě a rozhodnutí se pro adekvátní program pro fakturaci lze si práci velmi usnadnit a je značnou i časovou úsporou. A je známo, že čas jsou zkrátka peníze.
graf na monitoru.jpg
 
Obecné využití a co je zapotřebí vědět o fakturaci
 
Faktury především slouží společnostem k vyžádání platby či placení. Rovněž obchodní subjekty potřebují faktury coby podklad pro naplnění závazku a doklad o uhrazené platbě. Faktury se musí archivovat. Délka archivace je stanovena v zákoně o účetnictví. Instituce mají pravomoc kontroly a ověření, zda ze zákona jsou veškeré procesy spojené s fakturací korektní a odpovídající výdajům a příjmům podniku či podnikající osoby.
 
S ohledem na Evropskou unii je doporučeno a v některých zemích i vyžadováno, udržovat aktuální a podrobný popis veškerých použitých elektronických fakturačních procesů. Rozsah by měl být úměrný s ohledem na velikost společnosti, jejímu obratu i složitosti fakturačních procesů. V případě daňového auditu je zapotřebí, aby došlo k vysvětlení základních procesů, tj. pořízení a odesílání faktur, příjem a zpracování všech došlých faktur, archivace faktur po dobu stanovenou v příslušném zákoně.
obrázek o penězích.jpg
 
Výhody adekvátního programu
 
Program pro fakturaci vám velmi ulehčí práci. Vše je podstatně snadnější a mnohem rychlejší. V nabídce je jak základní modul fakturace, který obsahuje nabídku, zakázku, dodací list i fakturu. Vše lze generovat dle potřeby. Tím je tak práce velmi usnadněna. Využít lze širokou nabídku ohledně sestav a statistik. Vše je reálné i propojit s nákladovým účetnictvím a seznamem zákazníků.
 
Prostřednictvím propojení na saldokonto odběratelů jsou faktury automaticky zaúčtovány coby otevřené položky. Díky snadné evidenci plateb je umožněno ke každé faktuře i přiřadit platby a tím tak získat přehled o veškerých dosud neuhrazených fakturách klientů. Program mající mnoho užitečných modulů pro efektivní výkon práce.